Winkelmandje

Geen K-Way in uw winkelmandje
0
Subtotaal
€0.00
Verzendkosten
€7.00 Gratis levering
  • Veilig betalen met
  • Snelle levering tussen 24 en 72 uur na validatie van uw bestelling
  • Persoonlijke begeleiding

Vertrouwelijkheidsbeleid

Wettelijke vermeldingen

De vennootschap Super 3 nv (J. Elewijckstraat 52, 1853 Strombeek-Bever, BE0428294887) (hierna “de Vennootschap”) stelt onderhavig vertrouwelijkheidsbeleid voor.

Ze is telefonisch bereikbaar op 003222679955, via e-mail: op info[at]k-way.be en via de post: J. Elewijckstraat 52. 1853 Strombeek-Bever.

Vooraleer de Gebruiker een bestelling op de Site plaatst, verklaart hij dat hij kennis genomen heeft van onderhavig Beleid en dit aanvaard heeft.
 

Bescherming van de persoonsgegevens

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van haar Klanten, meer bepaald hun naam, voornaam, e-mailadres, postadres voor levering of factuur, telefoonnummer, enz. in te zamelen en te verwerken.

Als de Gebruiker weigert om zijn persoonsgegevens mee te delen, zal hij geen bestelling op de Site kunnen plaatsen.

De Vennootschap gebruikt de persoonsgegevens van haar Gebruikers voor de volgende doeleinden: verstrekking van de prestaties op de site, beheer en verwerking van de bestellingen, facturering, antwoord op de contactformulieren en herroepingsformulier, beheer van de verzoeken tot verwijdering, wijziging en toegang tot de persoonsgegevens, beheer van de schuldvorderingen, inzameling van de IP-adressen en verzending van newsletters over de producten en activiteiten van de Vennootschap (marketingonderzoeken). De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten met de Consument, de onderhandeling van nieuwe overeenkomsten en de rechtmatige belangen die de Vennootschap nastreeft.

De gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard.

De gegevens worden verwerkt door de Vennootschap en door haar dienstverstrekkers die als onderaannemers handelen, zoals de hosting provider van de Site, Mailchimp and Mailgun

De Vennootschap waarborgt dat ze alle nodige maatregelen treft om de persoonsgegevens te beschermen, hun integriteit en vertrouwelijkheid te bewaren en inzonderheid te voorkomen dat ze gewijzigd, beschadigd of verspreid worden bij onbevoegde derden.
 

Rechten van de Gebruiker

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft de Gebruiker het recht om zijn gegevens in te zien, alsook om hun wijziging, volledige of gedeeltelijke verwijdering of hun overdracht te eisen.

De Gebruiker verklaart dat zijn gegevens geldig en up-to-date zijn.

De Gebruiker kan zich ook verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

Deze schriftelijke verzoeken kunnen tot de Vennootschap gericht worden per mail (info[at]k-way.be) of per brief naar het volgende adres: J. Elewijckstraat 52. 1853 Strombeek-Bever.

De klachten bij niet-naleving van het reglement kunnen tot de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (die vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit Persoonsgegevens wordt) gericht worden op het e-mailadres commission@privacycommission.be.

 

Cookies

De Vennootschap maakt gebruik van cookies op de Site. Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker opgeslagen worden wanneer hij de Site raadpleegt. Ze worden gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker en de doeltreffendheid van de Site te verbeteren. Telkens als de Gebruiker de Site raadpleegt, verschijnt een schermpje waarin hem gevraagd wordt of hij de cookies aanvaardt. De Gebruiker zal geïnformeerd worden over de exacte doeleinden van de gebruikte cookies alsook over de mogelijkheid om de configuratie van zijn browser te wijzigen (door te klikken op de link in het scherm) om de cookies eventueel te weigeren.

Voor meer informatie over de cookies en hoe u ze kunt controleren: https://cookiesandyou.com/
 

Instagram @kway_official

Vul alle verplichte velden in
×