Gratis bezorging vanaf €50 - Veilig betalen - Gemakkelijk retourneren
Facebook Instagram
Zomeruitverkoop -30% korting op een grote selectie artikelen

Privacybeleid van K-Way BE

Wettelijke informatie

Super 3 NV (J. Elewijckstraat 52, 1853 Strombeek-Bever, BE0428294887) (hierna "de Vennootschap") stelt dit privacybeleid voor.

De Vennootschap kan gecontacteerd worden per telefoon op 003222679955, per e-mail info[at]k-way.be en per post J. Elewijckstraat 52. 1853 Strombeek-Bever

De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van dit Beleid en het te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen op de Site.

 

Bescherming van persoonsgegevens

De Onderneming behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van haar Klanten te verzamelen en te verwerken, met name naam, voornaam, e-mailadres, postadres voor levering of facturatie, telefoonnummer, enz.

Als de Gebruiker weigert zijn persoonlijke gegevens mee te delen, kan hij geen bestelling plaatsen op de Website.

Het bedrijf gebruikt de persoonsgegevens van zijn Gebruikers voor de volgende doeleinden: het leveren van diensten op de site, het beheren en verwerken van bestellingen, facturering, het beantwoorden van contactformulieren en herroepingsformulieren, het beheren van verzoeken tot verwijdering, wijziging en toegang tot persoonsgegevens, het beheren van schulden, het verzamelen van IP-adressen en het verzenden van nieuwsbrieven over de producten en activiteiten van het bedrijf (marketingonderzoek). De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de met de consument gesloten overeenkomst, voor de onderhandeling over nieuwe overeenkomsten en voor de gerechtvaardigde belangen die het bedrijf nastreeft.

De gegevens worden 10 jaar bewaard.

De gegevens worden verwerkt door het bedrijf en door zijn dienstverleners, die optreden als onderaannemers, zoals de host van de site, Mailchimp.

De Vennootschap neemt alle nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te bewaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of doorgegeven aan onbevoegde derden.
 

Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en vanaf 25 mei 2018, met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft de Gebruiker het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar gegevens, om de wijziging, de volledige of gedeeltelijke verwijdering of de overdracht ervan te vragen.

De Gebruiker verklaart dat zijn/haar gegevens geldig en actueel zijn.

De Gebruiker kan zich ook verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens.

Dergelijke schriftelijke verzoeken kunnen naar het Bedrijf worden gestuurd per e-mail (info[at]k-way.be) of per post naar het volgende adres J. Elewijckstraat 52. 1853 Strombeek-Bever

Klachten in geval van niet-naleving van het reglement kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (die vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt), op het volgende e-mailadres commission@privacycommission.be.
 

Cookies

Het bedrijf gebruikt cookies op de website.

Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen tijdens het surfen op de website.

Het doel ervan is om de surfervaring van de Gebruiker en de efficiëntie van de website te verbeteren.

Telkens wanneer de Gebruiker de website bezoekt, verschijnt er een banner met de vraag of hij cookies wil accepteren. Meer informatie over cookies en hoe deze te beheren en te deactiveren: Cookies beheren op deze site

De Gebruiker wordt geïnformeerd over de specifieke doeleinden van cookies en over de mogelijkheid om zijn/haar browserinstellingen te wijzigen (door op de link in de banner te klikken) om cookies te kunnen weigeren.